บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก วัสดเหลือใช้บนเครื่องบัน เพื่อพัฒนาเป็น สินค้าภายใต้โครงการ Zero Waste Living by THAI

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycling จากผ้าหุ้มเบาะที่นั่งสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อชิงบัตรโดยสารไป – กลับ เที่ยวบินการบินไทย ชั้นประหยัด ในเส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง จำนวน 3 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.​ อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไปและพนักงานการบินไทย
2.​ สามารถส่งผลงานประเภทบุคคลเดี่ยว หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

กำหนดการการประกวด
เปิดรับสมัคร วันที่ 22 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2567

โดยผู้สมัครส่งผลงานในรูปแบบไฟล์รูปภาพ หรือ Presentation (นามสกุล .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB) พร้อมระบุชื่อผลงาน รายละเอียด และแนวคิดในการออกแบบ ผ่านทาง e-mail: bkkd2boffice@thaiairways.com โดยใช้ชื่อหัวข้อเรื่อง: ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Zero Waste Living by THAI (ชื่อผลงาน)ในไฟล์ที่นำเสนอผลงานต้องระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/19SKSz_dWlDfufnBxz-3A9IRrFbBJDXR1/view?usp=sharing หรือ สแกน QR Code ในรูปภาพ

ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบ จะต้องรับมอบวัสดุเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ภายในวันที่ 5-12 มิถุนายน 2567 และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันเดียวกัน

*หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE Official Account: @zwl.life
Email: bkkd2boffice@thaiairways.com
หรือ ติดต่อคุณมัณฑนา (กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ) โทร. 02-545-3268

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร