sacit youth crafts camp 2024 ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ที่สะท้อนภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ผ้าไทยอย่างร่วมสมัย

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย
ที่สะท้อนภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ผ้าไทยอย่างร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไทยจากสมาชิกสศท.ประเภทเครื่องทอ
เป็นวัตถุดิบ/วัสดุหลักในการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย

เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และนำไปสู่การเชื่อมโยงผลงาน
สู่ภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยการร่วมงานกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 67
การสมัคร และการจัดส่งผลงาน https://forms.gle/2fUkcKJqKtiKeFtn7
หรือ E-mail : sacityouthcraftscamp2024@gmail.com
หรือ ส่งหลักฐานใบสมัครตัวจริงที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแบบงานดีไซน์ (แปะลงบนฟิวเจอร์บอร์ด)
ตามที่กำหนด ส่งมาที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (sacit Youth Crafts Camp 2024)ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.sacit.or.th/th/detail/2024-06-15-20-24-09?event-project=1
โดยส่งใบสมัครและแบบร่างผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 093-619-9463

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร