ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดจัดสอบระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าสอบตามตารางเวลาที่กำหนด

และให้นักศึกษาทุกคนนำหูฟังมาเพื่อใช้ในการสอบในวันดังกล่าวด้วย

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา เข้าสอบ ได้ที่ www.decorate.su.ac.th หรือรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ พี่พี (งานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี ชั้น  3

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร