ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKERS)” AIS x มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชา มหาลัยศิลปากรเข้าร่วมประกวด LINE Stickers
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 23 มีนาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “ชวนเที่ยวทั่วไทย ไปไหนก็อุ่นใจ”

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

1.เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท (5 รางวัล หรือมากกว่าตามผลงาน)
2.เอไอเอส พอยท์ 100 คะแนน และประกาศนียบัตร

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

1.เอไอเอส พอยท์ 100 คะแนน พร้อมประกาศนียบัตร
*รางวัลเอไอเอส พอยท์ สงวนสิทธิ์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เอไอเอส เท่านั้น

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร