ประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน Chang Junior รุ่น 13 – ThaiBev Internship Program 2024

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Chang Junior รุ่น 13 – ThaiBev Internship Program 2024
โครงการนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน (ประจำปีการศึกษา 2567)
ช่วงระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. 67 (ระยะฝึกงาน 2 เดือน)

สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ต้องการคว้า “โอกาส..ไร้ขีดจำกัด”
เพื่อเตรียมเข้าสู่โลกการทำงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้และรับประสบการณ์ทำงานจริง
และพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

สมัครฝึกงานที่  www.thaibevinternship.com

สอบถามเพิ่มเติม

Line: @ThaiBeyCareer
Facebook: ThaiBev People & Career

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร