ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่าย Depth of Feel ผลงานนักศึกษาเก่าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2565
นิทรรศการภาพถ่าย Depth of Feel โดยนักศึกษาเก่าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
– นิติกร กรัยวิเชียร
– สกุลชัย สี่กิติกุล
– ปิติ อัมระรงค์
– บดินทร์ ลิมาภรณ์วณิชย์
– ณิการ์ กรีพร้อม
และนักศึกษาปัจจุบัน
นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2566 (เว้นวันอาทิตย์)
เวลา 10:00 น.-17:00 น. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร