ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 ลิงค์ https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2311291409.pdf
📍สามารถเช็คจากเลขบัตรประชาชนได้ที่ https://admission.su.ac.th/admissionA1_step1.php

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร