วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 Silpa Bhirasri’s Day ครบรอบ 131 ปี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566
วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566  Silpa Bhirasri’s Day ครบรอบ 131 ปี ✨
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร