การรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2564

จำนวนรับ จำแนกตามสาชาวิชาและรอบการรับ

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

 

Download (PDF, 844KB)

 

 

รอบ 1  ช่วงที่ 2  การรับนักศึกษาด้วย Portfolio (รับสมัครตั้งแต่ 28 ก.ย. – 29 ต.ค. 63)

          โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

 

          โครงการที่ 2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ

 

          โครงการที่ 3 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การสอบวิชาเฉพาะ (รับสมัคร 22 ก.พ. – 22 มี.ค. 64)

 

รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) (รับสมัครตั้งแต่ 1- 14 มี.ค. 64)

           โครงการที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ

 

          โครงการที่ 2  ประเภทโควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

           โครงการที่ 3 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย

 

           โครงการที่ 4 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ

 

           โครงการที่ 5 ประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ

 

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร