ประกาศ เรื่องการประกวดราคา เครื่องขัดหน้ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) ตามรายการดังนี้

  1. เครื่องขัดหน้ากว้าง ราคา 600,500 บาท      จำนวน 1 เครื่อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร