ประกาศ เรื่องการประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างฐานกันดิน ค.ส.ล. สำหรับเตาฟืนร่วมสมัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) ตามรายการดังนี้

ชื่อโครงการ

งานจ้างก่อสร้างฐานกันดิน ค.ส.ล. สำหรับเตาฟืนร่วมสมัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร