ขอเชิญร่วมประกวด Golden Pin Concept Design Award ประจำปี 2020

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

 

Golden Pin Concept Design Award ประจาปี 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งผลงานประกวด Golden Pin Concept Design Award ได้ในเอกสารแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.goldenpin.org.tw/en/   Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign

ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง โอกิลวี ประเทศไทย โทรศัพท์ 094-768-2454 หรือ 080-392-8970 อีเมล ogilvy.gpaward@gmail.com

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ไฟล์แนบ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร