ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King’s Legacy

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King’s Legacy

คลิกที่ภาพ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ  Link

เว็บไซต์โครงการ
Facebook 

Official Line :  @HTKL

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร