เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Plastics Awards 2020 4th

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Plastics Awards 2020 4th
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

ปิดรับสมัคร: วันที่ 31 เมษายน 2564  (นำเสนอโครงร่างกิจกรรมและไอเดียเท่านั้น)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบ: วันที่ 8-12 พฤษภาคม2564 (รับเงินสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท/ผลงาน)

กิจกรรม Workshop: วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2564

ส่งผลงานจริง: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศรางวัล ณ โรงแรมS31: 2 กรกฎาคม 2564

ใบสมัคร คลิก

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร