ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์
เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เลื่อนวันปฐมนิเทศเป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา เลื่อนวันปฐมนิเทศเป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

Download (PDF, 148KB)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร