กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 หมายเหตุ ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เลื่อนเวลาและเปลี่ยนสถานที่ปฐมนิเทศ เป็นเวลา 09.30-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบฯ ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร