ประกาศ เรื่องการรับคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่องการรับคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

• วันรับชุดครุย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ โรงฝึกพละศึกษา (โรงยิมเก่า) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

หมายเหตุ วันรับชุดโปรดนำใบสั่งจองพร้อมชำระเงินค่าประกัน (ตามประกาศ)

 

• วันคืนชุดครุยพร้อมรับเงินประกันคืน

1.หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563) หลังเสร็จพิธี ถึง 19.00 น.     ณ บริเวณด้านหน้าหอพักทับแก้ว 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

2. วันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 19.00 น.  ณ ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร