พิธีไหว้ครูช่าง-ครูศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พิธีไหว้ครูช่าง-ครูศิลปะ
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร