พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 9

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 9
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต วังท่าพระ
วันพุธที่ 9 เวลา 15.00-17.00 น.
FINAL Ph.D The Thesis Exhibition # 9
นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2563
จันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร