คณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร