พิธีเปิดนิทรรศการ งานศิลปะและออกแบบ “ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน” วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ งานศิลปะและออกแบบ “ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน”
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ
โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21- 25 ธันวาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดกำหนดการของนิทรรศการได้ที่
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร