พิธีไหว้ครูช่าง-ครูศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครูช่าง-ครูศิลปะ
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร