คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการโครงการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๓๐๔ อาคารศูนย์รวม ๑ (หอประชุม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ลงทะเบียน
เวลา ๑๕.๓๐ น. – กล่าวเปิดงาน : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
– วิดีทัศน์ ห้วงคำนึงถึงวันหวาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. – กล่าวแสดงมุทิตาจิต : คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
– มอบของขวัญ/ของที่ระลึกในนามคณะฯ
– ผู้เกษียณฯ กล่าวขอบคุณ
– ผู้ร่วมงานมอบของขวัญ/ของที่ระลึก
– บันทึกความทรงจำร่วมกัน
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ร่วมเลี้ยงรับรองอาหารรสเลิศหรู
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ปิดงาน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร