พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
(ฝึกซ้อมพิธีการ รวมทุกคณะวิชา)

โดยในเวลา 13.00 น. เป็นช่วงที่บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร