โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก

 

บรรยากาศ การคัดเลือกผลงานการประกวด
“โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก”
ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรก

1.นางสาวทรวงชนก วงศ์พลกฤต
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.นางสาวนภัสวรรณ เพิ่มผลทวีคูณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.นางสาวธิศาทัต ทองกลิ่น
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.นายศุภกร พิทักษ์สกุล
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.นางสาวนริศรา กิติเวชโภคาวัฒน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.นางสาวธีรนาฎ เยี่ยมพานิช
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

8.นายธนวัฒน์ ธรรมนันทิพจน์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.นายภูมิภัทร จันทร์จิรพงศ์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.นางสาวสิริมา บุณณะ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

———————————————–

ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด
“โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก”

พบกับคณะกรรมการฯ เพื่อรับคำแนะนำในการทำต้นแบบ
พร้อมรับค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นแบบ
ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 304 คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร