งานวันเด็กเเห่งชาติ 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนสัตว์ พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

 

งานวันเด็กเเห่งชาติ 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกันจัดกับ เทศบาลนครนครปฐม

ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ สวนสัตว์ พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

จึงเรียนเชิญทุกๆ ท่าน พาลูกพาหลานมาร่วมกิจกรรม และ ร่วมบริจาคสิ่งของรางวัล
เพื่อแจกเด็ก ๆ ในซุ้มกิจกรรมของคณะมัณฑนศิลป์

 

โดยติดต่อ เพื่อบริจาคได้ที่

คุณอโนมา รัตนน้อย

สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร