ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และแสดงผลงาน

ในวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563

ณ หอศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร