โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ “25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ “25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange” ในระหว่างวันที่ 19 – 26 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร