กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ JOB TOP GUN จัดงาน มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2018

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ JOB TOP GUN จัดงาน มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2018
—————————-
ในวันพุธที่ 28 มีนาคม และวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

 

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร