รับสมัครนักศึกษา ช่วยงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ”

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รับสมัครนักศึกษา ช่วยงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ”

ติดต่อได้ที่ cih.surdi60@gmail.com

หัวข้ออีเมลล์ “สมัครเข้าร่วมโครงการ (Product design)”

Download (PDF, 410KB)

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร