บริษัท Jaspal Company Limited รับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จากคณะคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท Jaspal Company Limited รับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จากคณะคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตามรายการด้านล่างนี้

1. Assistant Designer

2. Fashion Designer

3. Apparel Designer

4. Textile Designer

5. Accessories Designer

6. Footwear Designer

7. Jewelry Designer

8. Handbag Designer

9. Bag Designer

10. Visual Merchandise

11. Window Display Designer or Display Designer

12. Graphic Designer

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 083-038-6548 หรือ 02-367-2000 ต่อ 2603

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร