ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมัณฑนศิลป์

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร