ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร