ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดคณะมัณฑนศิลป์

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร