การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Contemporary Metalwork & Jewelry in Korea.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Contemporary Metalwork & Jewelry in Korea.

โดย Prof.Yongjin Chung จาก Department of Metalwork & Jewelry.

Kookmin University, Seoul. ประเทศเกาหลี

 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.30 น.

ณ ห้องประชุมยาใจฯ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร