หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานฯ KPIs คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานฯ KPIs ของคณะมัณฑนศิลป์ ดังนี้

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร